Πλαπούτα 4-6, Τρίπολη   2710 221933   info@mpentevis.gr

Αποδεικτικά Ποιότητας - Διαπίστευσης

Εδώ θα εμφανίζεται η μόνιμη και διαρκής προσπάθειά μας για τη διαφύλαξη των υψηλών προδιαγραφών των ποιοτικών μας χαρακτηριστικών. Οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για τα εν ισχύ πιστοποιητικά ποιότητας που διαθέτουμε όπως και για τις δηλώσεις εμπιστευτικότητας που έχουμε δεσμευτεί για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, όπως οφείλει μια σύγχρονη και σοβαρή επιστημονική δραστηριότητα.

Πιστοποιητικά ISO:

Iatrica 2017

Business Quality Certification

Iatrica 2014

Πιστοποιητικό διαπίστευσης

Βεβαιώσεις συμμετοχής:

Σχήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας εργαστηριακών εξετάσεων 2018
Πρόγραμμα "Δείκτες Νεοπλασίας" του ΕΣΕΑΠ 2018
Πρόγραμμα "Ορμόνες αναπαραγωγής και δείκτες αναιμίας" του ΕΣΕΑΠ 2018
Πρόγραμμα "Ορμόνες Θυρεοειδούς" του ΕΣΕΑΠ 2018
Πρόγραμμα "Κλινική Χημεία" του ΕΣΕΑΠ 2018
Πρόγραμμα "Δείκτες Νεοπλασίας" του ΕΣΕΑΠ 2017
Πρόγραμμα "Ορμόνες αναπαραγωγής και δείκτες αναιμίας" του ΕΣΕΑΠ 2017
Πρόγραμμα "Ορμόνες Θυρεοειδούς" του ΕΣΕΑΠ 2017
Πρόγραμμα "Κλινική Χημεία" του ΕΣΕΑΠ 2017
Σχήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας εργαστηριακών εξετάσεων 2016
Πρόγραμμα "Δείκτες Νεοπλασίας" του ΕΣΕΑΠ 2016
Πρόγραμμα "Ορμόνες αναπαραγωγής και δείκτες αναιμίας" του ΕΣΕΑΠ 2016
Πρόγραμμα "Ορμόνες Θυρεοειδούς" του ΕΣΕΑΠ 2016
Σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου εργαστηριακών εξετάσεων 2015

Πιστοποιητικά διακρίβωσης:

P-190124-03
P-190124-03
P-190124-04
P-190124-04
P-190124-05
P-190124-05
P-160831-03
P-160831-03
P-160831-04
P-160831-04
P-160831-05
P-160831-05
P-160913-29
P-160913-29
P-160913-30
P-160913-30
P-160913-31
P-160913-31

Η ποιότητα των εξετάσεών σας δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Αποτελεί δική μας προτεραιότητα εδώ και δεκαπέντε χρόνια.
Essential SSL
© Κων/νος Μπεντεβής 2019
Web Design by Advalue